Księgowa Warszawa

Oferta

Prowadzenie ksiąg handlowych

Zakres prac objętych wynagrodzeniem podstawowym określonych jako „prowadzenie ksiąg handlowych”:

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym i podatkowym
 • dekretacja i księgowanie dokumentów
 • archiwizacja dokumentów
 • wydruk rejestrów VAT
 • sporządzenie deklaracji VAT7 i VATUE oraz przekazanie jej do US
 • wysyłka elektroniczna pliku JPK
 • wydruk zestawienia obrotów i sald w ujęciu analitycznym
 • wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzenie deklaracji i przekazanie jej do US
 • wydruk zapisów księgowych – dzienników
 • wydruk ewidencji zapisów księgowych wg kont analitycznych
 • przesłanie mailem informacji o terminach płatności i kwotach podatków do Zleceniodawcy
 • sporządzenie sprawozdań dla GUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • stały kontakt z księgowym

Czynności dodatkowe to wszystkie prace nie ujęte w zakresie objętym wynagrodzeniem podstawowym, m.in. wprowadzanie przelewów, uzgadnianie sald z kontrahentami, wystawianie faktur sprzedaży, przygotowywanie i wysyłanie pism do urzędów, wizyty w urzędach (wraz z dojazdem), przygotowywanie korekt deklaracji i składanie w US, przygotowywanie i składanie wszystkich innych deklaracji i informacji podatkowych, sporządzanie i składanie wniosków o zwrot VAT, sporządzanie wniosków i zestawień dla banków i towarzystw leasingowych, uczestniczenie w kontrolach, opracowywanie okresowych sprawozdań finansowych wraz z załącznikami, inne

Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy.

- Albert Einstein -

Obsługa kadrowo-płacowa

Zakres prac objętych wynagrodzeniem podstawowym określonych jako „obsługa kadrowo-płacowa”:

 • prowadzenie akt osobowych
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS za pomocą programu Płatnik
 • rozliczanie wynagrodzeń i przygotowanie list płac
 • rozliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS i przekazanie do ZUS za pomocą programu Płatnik
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji PIT4R i PIT11 i przekazanie do US
 • przesyłanie informacji o terminach płatności i kwotach podatku i składek ZUS do Zleceniodawcy
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach

Czynności dodatkowe, nie objęte wynagrodzeniem podstawowym, realizowane są za dodatkowym wynagrodzeniem. Dodatkowe wynagrodzenie ustalane jest jako iloczyn pracochłonności wyrażonej w godzinach i stawki wynoszącej 150zł/godz. netto plus podatek VAT.

172

Zadowolonych klientów

129653

Zaksięgowanych dokumentów

43211

Wygenerowanych raportów

5020

Filiżanek kawy

Księgowa Warszawa

Cennik

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do negocjacji indywidualnych warunków cenowych naszej oferty.

Na liczbę dokumentów do zaksięgowania składają się:

 • faktura sprzedaży
 • faktura zakupu
 • wyciąg bankowy
 • rachunek
 • delegacja
 • polisa
 • kilometrówka
 • pokwitowanie
 • raport kasowy
 • opłaty
 • tabela amortyzacyjna – jeden środek trwały
 • WDT (liczone jako 2 dokumenty)
 • WNT (liczone jako 2 dokumenty)
 • nota uznaniowa
 • nota obciążeniowa

Wyceń za pomocą formularza

Konsultant skontaktuje się z Państwem w możliwie jak najkrótszym czasie.


Podatek VATTAKNIE
Podatek VAT EUTAKNIEO nas

Posiadamy ubezpieczenie OC w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prowadzimy z należytą starannością Księgi Handlowe Zleceniodawcy wraz z niezbędnymi ewidencjami zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r (Dz. U. 121 poz. 591 z 1994r. z późniejszymi zmianami) na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę dokumentów Sporządzamy wymagalne przez Urząd Skarbowy deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS i sprawozdania dla Urzędu Statystycznego zgodnie z wymogami tego organu, Sporządzamy miesięczne:

 

 1. zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,
 2. wydruki zapisów księgowych – dzienników,
 3. wydruki ewidencji zapisów księgowych wg kont analitycznych,
 4. wydruki rejestrów sprzedaży i zakupów VAT.

 

Opracowujemy okresowe sprawozdania finansowe wraz z wymaganymi załącznikami , Kontrolujemy pod względem rachunkowym i formalnym dokumenty księgowe za zgodność z przepisami podatkowymi

Prowadzimy ewidencje płacową, kartoteki wynagrodzeń oraz kartoteki zasiłków, rozliczamy wynagrodzenia, sporządzamy listy płac pracowników.

Księgowa Warszawa

Dane kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub skorzystania z formularza kontaktowego.

Polska

 • +48 22 100 44 65
 • biuro@accksiegowosc.pl
 • Encyklopedyczna 2a/6, 01-990 Warszawa
 • KRS: 0000525500 REGON: 147457234 NIP: 5252596503

Napisz wiadomość

Konsultant skontaktuje się z Państwem w możliwie jak najkrótszym czasie.